Herrgård i S:t Johannes socken, vid Motala ströms utlopp i Bråviken; 2 mantal, med Melby 1/2, tillsammans taxerade till 90 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)