En av stadens vackraste byggnader uppförd år 1888 efter ritningar av arkitekten Karl Flodin. Originalritningarna saknas dock men vissa ombyggnadsritningar från tiden finns bevarade. Byggherre var Jean Lawski som kom till Sverige från Polen år 1863 efter upproret mot den ryske tsaren. Han kom till Stockholm som politisk flykting tillsammans med sin vän Henryk Bukowski, som sedan grundade Bukowski Auktionshall.

Bron 3

Kvarteret Bron var innan uppförandet av denna fastighet bebyggd med små fastigheter och verkstäder. År 1871 fanns det på tomten små verkstäder och fiskerihandel som låg i direkt anslutning till kajen där fiskarnas båtar lade till. I kvarteret har handelsmän verkat sedan 1600-talet. Byggnaden uppfördes enligt fransk nyrenässans och består av tre våningar i flyglarna medan mittendelen har fyra våningar. Byggnaden moderniserades mycket varsamt i mitten av 1970-talet.

Kvarteret Bron har fått sitt namn efter just Saltängsbron som i folkmun också kallades för ”Nye Bron”. På 1960-talet fanns det planer på att låta riva byggnaderna i kvarteret och ersätta de med parkeringshus. Planerna stannade dock vid idéstadiet. Byggnaden var den första i storslagen stil i kvarteret.

Fasad består av gul puts på tegel samt sockel i huggen granit. Rusticerade fält av grå puts. Fönsterbågarna är avfärgade i mörkrött. Mycket stilfull fasad i fransk nyrenässans. Fasaden är rikt utsmyckad med gesimser och frontoner. Bandrusticerad markerad sockelvåning i grå puts. Segmentformade gavlar över fönster. Vackra balustraddekorationer i grå puts under fönster. Sadeltak täckt med svart plåt. Vissa plåtarbeten har utförts under 2008. Tornen markerar tydligt att arkitekturen är hämtad från den franska slottsarkitekturen. Små fina vindskupor, vissa inklädda i plåt medan andra är putsade i beige kulör. Portdörrarna är i original och målade i en mörkröd kulör.

Samtliga lägenheter är mycket vackra med stuckaturer, spegeldörrar, kakelugnar, trägolv och listverk. I bottenvåningen finns kontor. Byggnaden har två trapphus varav det ena har mycket vackra takmålningar med änglamotiv. En av trapphallarna är ytterst påkostad med fina väggpaneler målade i grön kulör. Ovanför dessa finns pilastrar och inramningar med beige ådringsmålning. Golv av mönstrad mosaik. I trapphusen finns också vackra stuckaturer samt takrosetter. Ledstänger och smidesverk av vackert slag och i mycket gott skick. Trapphusen är mycket välbevarade och i mycket gott skick. Lägenhetsentréerna består till stor del av parspegeldörrar. Vissa dörrar har ådringsmålning.

Byggnaden har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och är högt klassad. Byggnaden har också ett mycket eftertraktat läge med sin vackra utsikt och sin unika placering. Fråga om byggnadsminnesmärkning bör väckas.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.