År 1890 uppfördes denna fina och till sin exteriör sett värdefulla byggnad i direkt anslutning till Strömmen och nära Grand Hotell (f.d. Göta Hotell). Husets byggherre var källarmästaren E Ström och för ritningarna svarade stadsarkitekten Karl Flodin. Byggnaden består av tre våningar och inredd vindsvåning.

Hamngatan 12

Byggnaden var vid sitt uppförande före sin tid då denna typ av arkitektur, berlinsk romanticism, hade sin stortid först under åren 1896-1899. Byggnaden är sin exteriör mycket värdefull för strömmen och även för stadsbilden invid strömmen. Området där byggnaden är belägen består av många äldre byggnader och där deras läge är exponerat för tillresta. I huset hade kortvarufirman Axel Andersén och Co sin verksamhet fram till 1907 då man flyttade till sin nyuppförda byggnad på andra sidan strömmen (Kvarteret Renströmmen 7, Saltängsgatan 9)

Husets fasad består till stor del av fasadtegel och fönsteromfattningar av grå slätputs. Blockrusticerad markerad sockelvåning i grå puts. Sockel av granit. Husets fasad är ytterst välbevarad med få spår av renovering. Sadeltaket är täckt av svart plåt. Fina fasadgavlar klädda med fasadtegel och ankarslutar. Fina vindskupor som är klädda med svart plåt. Taklist av puts med nyrenässansdrag. Portomfattning i rusticerad mörkgrå puts. Fönsterbågarna byttes troligen under 1950-talet och är målade i en mörkbrun kulör.

När huset var uppfört fanns det en större våning om sju rum och kök medan resterande ytor var avsedda för kontor och annan verksamhet. Idag består hela huset av kontor. I sin interiör är huset mindre känsligt för ombyggnader då större delen av interiören är av sentida karaktär.

Trapphuset med ingång från Hamngatan är hårt renoverat med nya dörrar. Även portdörrarna är nya och består av en dörr med fönster och ram i aluminium (i framtida detaljplan för området anges det att porten, om möjligt, bör bytas mot en mera tidsenlig sådan). Målningar av sentida karaktär. I övrigt finns trappor av kalksten och ledstänger i original.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.