Halmvägen i Krokek namngavs senast 1970.

Fick sitt namn på grund av att halmlass kördes den vägen till Uttersbergs gård.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.