Den 19 maj 1960 namngavs Bäraregatan, Dragaregatan, Fejaregatan, Målaregatan, Nitaregatan, Provaregatan, Putsaregatan, Snickaregatan, Sotaregatan, Svarvaregatan, Svetsaregatan, Värmaregatan och Åkaregatan i Hageby.

I stort sett samtliga namn i Hageby anknyter till ”äldre och nyare benämningar å yrkesmän i byggnadsverksamhet”. Kategorin valdes till stadsdelens första gatunamn 1957.

(Hageby 1961. Foto: Ingvar Anehed)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.