Gatunamnet Gurklisten i Skärblacka omtalas första gången 1970.

Gurklisten var öknamnet på järnvägen mellan Norrköping och Örebro. Norra Östergötlands Järnvägar trafikerade Skärblacka station från 1885 och framåt. Man ska ha liknat smalspårets banvall vid en gurklist, det vill säga en högt upplagd trädgårdssäng för odling av gurkor, jämfört med SJ:s nya bredspåriga bana. Gurklisten verkar ha varit ett vanligt öknamn eftersom även banan mellan Norrköping och Arkösund kallats så.