Gatunamnet Gurklisten i Skärblacka omtalas första gången 1970.

Gurklisten var öknamnet på järnvägen mellan Norrköping och Örebro. Norra Östergötlands Järnvägar trafikerade Skärblacka station från 1885 och framåt. Man ska ha liknat smalspårets banvall vid en gurklist, det vill säga en högt upplagd trädgårdssäng för odling av gurkor, jämfört med SJ:s nya bredspåriga bana. Gurklisten verkar ha varit ett vanligt öknamn eftersom även banan mellan Norrköping och Arkösund kallats så.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.