Den 3 oktober 1990 namngavs Gruvstugevägen i Kolmårdens landsbygd.

Namnet minner om tidigare gruvbrytning i trakten. Området kallas Gruvstugan efter kronotorpet med samma namn som är känt från 1825.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.