Den 3 oktober 1990 namngavs Gruvstugevägen i Kolmårdens landsbygd.

Namnet minner om tidigare gruvbrytning i trakten. Området kallas Gruvstugan efter kronotorpet med samma namn som är känt från 1825.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.