Den 23 augusti 2006 namngavs Grips väg på Vikbolandets landsbygd.

Vägen är döpt efter en tidigare ägare till Mauritzberg nämligen Mauritz Birgersson Grip (död 1591) som var riksråd, ståthållare och högste befälhavare i kriget mot Ryssland 1590. Godset hette ursprungligen Björsätter och det var sedan Ebba Grip (1583–1666) ärvt slottet som hon döpte om det till Mauritzberg efter sin fader.