År 1878 uppfördes mittendelen av dessa tre byggnader. Mittendelen ritades av arkitekt Carl Theodor Malm och i huset återfanns under många år en barnkrubba och senare också ett folkbibliotek.

Asken fasad

Från 1878 till 1902 var bebyggelsen i kvarteret låg och av trä. Byggmästaren G. Olander köpte tomterna på sidan om det mellersta huset och överlät uppdraget att rita de båda flygelbyggnaderna till arkitekten Werner Northun.

Resultatet blev två trevåningsbyggnader med oinredda vindar och med ytterst sparsmakade fasader i jugendstil. I början av 1970-talet renoverades husen grundligt med viss varsamhet. När huset uppfördes hade de båda flygelbyggnaderna mycket stora våningar men under 2006 byggdes de större paradvåningarna mot Bråddgatan och Garvaregatan om till mindre lägenheter.

Fasaderna består av ljusbeige slätputs på tegel. Mellersta huset, beläget på Bråddgatan, består av ljusbeige slätputs på tegel med fasad i enkel 1800-talsempir. Husens fönsterbågar är målade i mörkröd kulör. Flygelbyggnaden mot Vattengränd och den mittersta delen mot Bråddgatan har fönsterbågar från 1903. Flygelbyggnaden mot Garvaregatan har fönsterbågar från ombyggnaden i mitten av 1970-talet. Taken på flygelbyggnaderna är av mansardtyp och är täckta med svart plåt. Mittendelen har sadeltak täckt med svartmålad plåt.

Butikslokaler i bottenplan. De övriga våningarna innehåller bostäder med vackra spegeldörrar, stuckaturer och enstaka kakelugnar (fungerande). Lägenhetsstorlekar om 2 till 5 rum och kök. Kakelugnarna i flygelbyggnaderna kommer från Rudholms Kakelugnsfabrik.

Samtliga trapphus har sentida målningar i vitt och rött, ursprunglig stuckatur och lägenhetsdörrar i sentida karaktär. I mellersta huset har stora sättningsskador uppstått vilka man behöver åtgärda för att säkra husets framtid.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.