I kvarteret Druvan ligger en mycket storslagen byggnad uppförd i funkisstil 1929. Huset är det första i funkis som uppfördes i Norrköping. Husets fasad ritades av den store arkitekten Sten Wennerström, som bland annat ritade hus tillsammans med byggnadsfirman Journath och som vid denna tidpunkt även ritade hus för bland annat aktiebolaget J G Swartz. Övriga ritningar stod Otto W. Moberg för. Otto W. Moberg utbildade sig till ingenjör vid Tekniska högskolan i Karlsruhe, Tyskland.

Centrichuset

Denna byggnad uppfördes av Anna Moberg och Frida Östergren. Fridas man, Otto W. Moberg, var utbildad diplomingenjör medan Frida var en mycket flitig fotograf och som föredrog att fotografera miljöer och hus i Norrköping kring förra sekelskiftet.

Paret Moberg gifte sig 1909 och strax därefter flytta paret till USA. Paret bosatte sig i Vancouver, Kanada, och där ritade Otto en rad hotell- och industribyggnader. Bland hans verk finns det forna Connaught Hotel, numera Ramada Inn, som stod färdigt 1913. Byggherre var Walter William Walsh (1875-1947). Otto hade sin praktik i Vancouver och praktiserade där i ett par år.

År 1919 flyttar paret Moberg tillbaka till Sverige och bosätter sig i Norrköping, närmare bestämt på Drottninggatan 16. Otto W. Moberg började omgående skissa på en hotell- och kontorsbyggnad och förslagen blev många och stilarna gick i nationalromantik och funkis. Husets karaktär och konstruktion kom att bli föremål för långa diskussioner i byggnadsnämnden. Centrichusets konstruktion bygger nämligen på att huset inte har några bärande väggar, och det var just detta som skapade oro hos byggnadsnämnden.

År 1931 stod hotell, bostads- och kontorsbyggnaden färdig, med hotell- och bostadsdelen i de övre våningsplanen och med butiker och kontor i de nedre. År 1932 flyttar Hotell Centric in i huset och hotellet finns ännu kvar. Hotellet är Norrköpings äldsta rumshotell.

Huset har en vitputsad fasad, sockelvåning klädd med marmor samt tak av plåt. Huset är hela sex våningar högt och upptar två tredjedelar av kvarteret. Husets trapphus är ytterst välbevarat med bland annat lägenhetsdörrar, listverk och smidesverk till trappräcken i original.

I huset finns även en stor affärslokal med entresolvåning. Lokalen har ett mycket intressant glastak med råglas i stålramar. I affärslokalen inryms idag en secondhandbutik.

Byggnaden dokumenterades 2011 av Bo Daniel Hörnestam.