På listan över de namn som tillkommit det senaste året väckte nog Fru Edlas Plats mest uppmärksamhet och frågor. Vem var Edla och var ligger platsen. Efter en sökning i stadsarkivets arkivförteckningar och kommunens byggplaner har jag en teori:

Kvarnaktiebolaget Ståhlbom & Co bildades 1863 av Edward Ståhlbom och efter hans död fortsattes rörelsen av änkan, fru Edla Ståhlbom, Den s.k. Ståhlboms silo vid Västgötegatan hörde till bolaget. I byggplanerna för området kring Västgötegatan markeras grusplätten mellan Garvaregatan och Mäster Påvels gränd som torg. Jag tror att det är den som ska bli Fru Edlas Plats.

I boken behöver jag dock inte gissa. Svaret finns i ett protokoll på kommunalrådsexpeditionen i Rådhuset. Jag återkommer när jag varit där.

(Den eventuellt blivande Fru Edlas Plats med Ståhlboms silo i bakgrunden. Skärmdump från Google Maps)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.