Första arbetsdagen med boken i Norrköpings stadsarkiv i Rådhuset.