I dag uppmärksammades jag av en jobbarkompis på en försvunnen väg: Fornvägen i Fiskeby. Den namngavs 1948 och är fortfarande officiellt en gata enligt kommunens register, men om man tittar på flygbilder och Google Street View blir man ju minst sagt tveksam.

Vägen i förgrunden är Sörbyvägen och längst ut till höger ligger Fröhusvägen. I mitten bakom en grind: Fornvägen.

Boken ska ju bara innehålla existerande gator – så frågan är om verkligen Fornvägen kvalar in.