I dag uppmärksammades jag av en jobbarkompis på en försvunnen väg: Fornvägen i Fiskeby. Den namngavs 1948 och är fortfarande officiellt en gata enligt kommunens register, men om man tittar på flygbilder och Google Street View blir man ju minst sagt tveksam.

Vägen i förgrunden är Sörbyvägen och längst ut till höger ligger Fröhusvägen. I mitten bakom en grind: Fornvägen.

Boken ska ju bara innehålla existerande gator – så frågan är om verkligen Fornvägen kvalar in.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.