Fockvägen i Krokek var namngiven senast 1970.

Namngrupp ”båtliv”. En fock är ett försegel.