I nästa vecka ska jag tala på Släktforskarna i Norrköpings årsmöte. Nästa offentliga föredrag är på Norrköpings stadsmuseum den 10 maj.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.