Byggnaden, som är belägen längs Fleminggatan och en liten bit in på Skepparegatan, uppfördes 1899 efter ritningar av Werner Northun. Byggherre var grosshandlaren Edward Ringborg. Huset uppfördes lagom till J. Ringborgs hundra-års jubileum. Edward Ringborg köpte tomten för 2666 riksdaler. Huset består av fem våningar och har sedan det uppfördes dominerat närliggande bebyggelse. Huset är ritat och uppfört i nordtysk nyrenässans. Werner Northun läste till arkitekt på Stuttgarts universitet. Universitetet grundades 1829 som Vereinigte Real- und Gewerbeschule. Han har genom detta hus fått användning av sina inspirationskällor från studieorten.

Fleminggatan 30

En mycket intressant detalj med byggnaden är att huset byggdes i etapper. Den första etappen av byggnaden stannade en liten bit in på Fleminggatan och fortsatte sedan längre ner på den samma. Bottenvåningen inreddes omgående med butiker medan bostadsvåningarna stod tomma tills väggar och tak torkat efter murningsarbeten.

Fasad består av beige och brun puts på tegel. Rytmisk fönsterindelning med inslag av fasadtegel som är murad längs takfris, kring fönster och som bågformade segment över fönstren. Längst upp på fasadens trappgavlar finns fina murade spetsbågar (fasadtegel) i gotisk stil. Tak täckt med svartmålad plåt. På tornhuven finns en fin vindflöjel. I den kalkstensmarkerade sockelvåningen finns dekorationer av kalksten. Över porten mot Fleminggatan sitter en uggla föreställande Munin. Den andra ugglan, föreställande Hugin, är borta. Kalkstensfasaden måste renoveras och förstärkas då dekorationerna faller ner och inom ett par år kan denna del av fasaden ha tappat alla sina dekorationer.

Samtliga fönster mot gatufasaden är ursprungliga från 1899. Flertalet av överfönstren har blyinfattat glas. Portik ombyggd till butiksentré. Ursprungliga portdörrar till huvudtrapphuset mot Fleminggatan. Portdörrarna är fernissade. Portdörrarna mot gården är av sentida karaktär.

Bottenplan domineras av Skeppsfurneringen. De övriga våningarna har mycket vackra lägenheter med vackra spegeldörrar, kakelugnar, trägolv och stuckaturer.

Mycket vackert trapphus med vackra takmålningar och tankeordspråk ovan dörrar. Ordspråken och målningarna är utförda av konstnären Carl Stenberg. Väggarna har marmorerad tapet. Fönster med blyinfattningar. Lägenhetsdörrarna är i enklare utförande men i original. Golv i mycket fin marmor (röd, vit och svart). I de mindre trapphusen, med ingång från gården, finns många bevarade originaldetaljer så som spegeldörrar, ledstänger, fönster, golv av marmor samt en mindre hiss som troligen fungerat så som mathiss. Hissanordningen är borta men det finns spår av skenor för upp och nerhissning. Små men mycket trevliga trapphus i tidsenlig färgsättning (gult och vitt).

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.