Invid strömmen, med direkt utsikt över strömmen och dess fontäner, ligger denna byggnad uppförd 1894 av byggherren C J Andersson. Kvarteret Elden har fått sitt namn efter en tidigare ägare vid namn Nils Eld. Han ägde tomten år 1728. Vem som stod för ursprungsritningarna för denna byggnad är okänt men byggnaden kan ha ritats av arkitekten Janne Lundin eller av arkitekterna Ullrich och Hallquisth från Stockholm. Janne Lundin hade vid tidpunkten fått flera uppdrag av andra byggherrar i Norrköping och han ritade bland annat hus vid Norra Promenaden och Östra Promenaden. Arkitekterna Ullrich och Hallquisth däremot hade vid samma tidpunkt uppdrag att rita Centralpalatset i Linköping och det anses som mindre troligt att de ritat detta hus.

Byggnaden består av tre våningar och inredd vindsvåning. Byggnaden är en av de finaste längs strömmen och påminner mycket om stenstädernas arkitektur. Byggnaden har genom åren kommit att benämnas som ”Gripsholmshuset”, främst genom att dess takkupa liknar takkuporna på Gripsholmsslott. Slottets kupor förändrades under 1890-talet genom omfattande restaurering av arkitekten Fredrik Lilljekvist.

Byggnaden är nästintill den enda i Norrköping som kan jämföras med arkitekturen i stenstadsstäderna Stockholm, Sundsvall och Göteborg.

Fleminggatan14

Fasaden är rikt utsmyckad i nyrenässans och avfärgad i ljusröd slätputs på tegel. Sockeln består av granit. Byggnadens sadeltak med en spira i hörnet av Fleming- och Kristinagatan är lagt med plåt. Mot gården finns loftgångar från ombyggnaden 1983.

Flertalet av lägenheterna har stuckaturer, trägolv, vackra kakelugnar, rikt utsirade dörröverstycken och spegeldörrar. Till en av lägenheterna finns en balkong med utsikt över strömmen och Strömsholmen.

Stora trapphuset med ingång från Fleminggatan har stuckaturer, välbevarat marmorgolv, vackra dörrar och överstycken. Trapphuset delvis ombyggt 1983 i samband med moderniseringsarbeten. Portdörrarna är i original från 1894 medan samtliga lägenhetsdörrar är från 1983. De vackra målningarna som finns i trapphuset har utförts på senare år. I och med loftgångarna har fönster i stora trapphuset med ingång från Fleminggatan satts igen vilket minskar ljusinsläppet.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.