Denna mycket vackra byggnad uppfördes 1828 efter ritningar av George Folke Oppman. Oppman ritade under denna tidpunkt ett stort antal byggnader runt om i staden och hans signatur återfinns på flertalet ritningar ur magistratens rika arkiv på Norrköpings Stadsarkiv.

Huset uppfördes som lasarettsbyggnad eftersom det vid denna tidpunkt rådde stor brist på sängplatser. De två mindre sjukhusen i staden hade tillsammans endast 18 sängar och efter att detta hus byggdes kunde antalet platser ökas med ytterligare 50 sängar. Lasarettet stod helt inflyttningsklart under 1831.

Lasarett

Lasarettet fick dock inget längre uppehåll i detta kvarter eftersom det ansågs vara bättre att bli kurerad i ett mer öppet läge i stadsbilden, därav upphörde vården i denna byggnad i samband med att det nya storsjukhuset uppfördes i i närheten av Strömbacken. Året var då 1888 och direkt efter flytten till Strömbacken flyttade stadens poliskammare, drätselkammare och kronouppbördskontor in i byggnaden. År 1910 flyttade dessa över till det nyuppförda Rådhuset, ritat av professor I G Clason.

I kvarteret fanns det innan denna byggnad bland annat ett slakthus som revs i samband med att denna lasarettsbyggnad uppfördes. Kvarteret i sin helhet har fått namnet Varvet efter att det på 1730-talet varit plats för skeppsbyggnad (karta från 1730-talet).

I huset har bland annat Fiskeby AB haft sitt huvudkontor. Idag består huset av kontorslokaler.

Fasaden består av gul och vit slätputs. Sockelvåningen består av grå slätputs. Fasaden är ritade i en sparsam blandning av empire och nyklassicism med fina dekorationer av vit puts. Mot Tyska torget finns en fin liten front e’spice med ett vindsfönster, och därunder finns stiliga pilastrar. Mot gården finns ett utbyggt trapphus med entrédörrar av äldre karaktär som är ytterst fina och påkostade. Samtliga fönster är av äldre karaktär, dock osäkert om de är sedan huset byggdes. Huset består av två våningar och vindsvåning.

Huset är mycket värdefullt för området kring strömmen.

Huset inventerades år 2011 av Bo Daniel Hörnestam.