Den 3 oktober 1990 namngavs Fjällmossevägen i Kolmårdens landsbygd.

Vägen leder till Fjällmossen som är en av de största myrarna i södra Sverige. Naturreservatet Fjällmossen är, enligt Norrköpings kommuns presentation, ”vidsträckt och orörd och naturen är varierad med fattigkärr, tallrismossar, gölar, blandmyrar, och alkärr”. Här påbörjades ett nybygge strax före 1635 och det fick samma namn som mossen och den gården upptas i kyrkböckerna ännu 1930. Namnet Fjällmossen går tillbaka på ordet fjäll i betydelsen avdelat jordstycke, åker- eller ängsskifte, eller teg.

(Fjällmossen 1981. Foto: Anita Kjellberg/Folkbladet. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)