Den 3 oktober 1990 namngavs Fjällmossevägen i Kolmården.

Vägen leder till Fjällmossen som är en av de största myrarna i södra Sverige. Naturreservatet Fjällmossen är, enligt Norrköpings kommuns presentation, ”vidsträckt och orörd och naturen är varierad med fattigkärr, tallrismossar, gölar, blandmyrar, och alkärr”. Här påbörjades ett nybygge strax före 1635 och det fick samma namn som mossen och den gården upptas i kyrkböckerna ännu 1930. Namnet Fjällmossen går tillbaka på ordet fjäll i betydelsen avdelat jordstycke, åker- eller ängsskifte, eller teg.

(Fjällmossen 1981. Foto: Anita Kjellberg/Folkbladet. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.