Järnvägs- och poststation vid Östra stambanan och Motala ström, 0,5 mil väster om Norrköping, nära Glan. Här märks ett ansenligt pappersbruk, taxerat till 200 000 kronor, varjämte samma bolag äger betydliga ålfisken och en till 11 350 kronor uppskattad utjord. Egendomen Fiskeby utgör 3 mantal med Knivberga 1 mantal, tillsammans taxerade till 140 650 kronor, och tillhör jämte Fiskeby till 12 000 kronor uppskattade tegelbruk Finspång, vilket förut haft en nu uppriven hästbana från Norrköping till denna upplagsplats.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)