Herrgård i Borg och Löts socken, söder om Eksunds järnvägsstation, 2 1/2 mantal, lydande under Löfstad.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.