Herrgård i Borg och Löts socken, söder om Eksunds järnvägsstation, 2 1/2 mantal, lydande under Löfstad.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)