Finkvägen i Skärblacka namngavs senast 1965.

Namngrupp ”fåglar”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.