Finkvägen i Skärblacka namngavs senast 1965.

Namngrupp ”fåglar”.