Den 25 maj 1967 namngavs Färjegatan i Sylten.

Gatan är döpt efter den bilfärja som gick härifrån till Händelö i början av 1960-talet. Färjan var den enda förbindelsen med Händelö sedan Lindökanalen anlagts och då Händelöbron stod klar 1965 upphörde färjetrafiken. Gatan löpte urspungligen ned till färjeläget.

(Färjetrafik till och från Händelö 1963. Foto: Seved Walther. Ur Järnvägsmuseets samlingar)