Den 12 juni 1997 namngavs Fagerviksvägen i Marmorbruket i Kolmårdens landsbygd.

Namngiven efter gården Fagervik som 1555 var ett torp under Askeby kloster. På 1700-talet köptes gården tillsammans med kringliggande hemman av Marmorbruket och ännu på 1920- och 1930-talen bodde arbetare från bruket i Fagervik. Namnet innehåller fager i betydelsen vacker (eller möjligen tjänlig, god) samt vik eftersom gården ligger vid en mindre vik i Bråviken.