Den 15 december 1955 namngavs Erik Exings gata i Enebymo.

Gatan löper förbi Östra Eneby kyrka och namnet ”hänsyftar på en av de mest kända kyrkoherdarna i församlingens historia, vilken spelade en stor roll för bygden under ryssarnas plundring 1719.” Ericus Exing (1663–1728) var komminister i Dagsberg och Krokek från 1690 och kyrkoherde i Östra Eneby från 1710–1728. När ryssarna skövlade kyrkan 1719 räddade han kyrksilvret och testamenterade till kyrkan en tennljusstake som ännu finns kvar. Porträtt av Exing och hans två hustrur, Maria Kling (död 1700) och Catharina Wrangel (1679–1758), hänger i kyrkan på korets norra vägg. Erik Exing ligger begravd i kyrkan.

(Östra Eneby kyrka, 2012. Foto: Boberger/Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.