Den 22 september 2009 namngavs Ellen Mobergs gata i Klockaretorpet.

Ellen Moberg (1874–1955) kom tillsammans med sin syster Maria att få stor betydelse för barnomsorgens utveckling. Genom den folkbarnträdgård för arbetarbarn som de öppnade 1904 förde systrarna Moberg samman pedagogiska och sociala motiv för barnomsorg i Norrköping. Ellen Moberg kom senare att vara en av de främsta förespråkarna för samhällets ökade engagemang i barnomsorgen.