Den 22 september 2009 namngavs Ellen Mobergs gata i Klockaretorpet.

Ellen Moberg (1874–1955) kom tillsammans med sin syster Maria att få stor betydelse för barnomsorgens utveckling. Genom den folkbarnträdgård för arbetarbarn som de öppnade 1904 förde systrarna Moberg samman pedagogiska och sociala motiv för barnomsorg i Norrköping. Ellen Moberg kom senare att vara en av de främsta förespråkarna för samhällets ökade engagemang i barnomsorgen.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.