Den 16 juni 1949 namngavs en lång rad vägar i samhället Eksund i Borg: Backafall, Badvägen, Barrstigen, Fågelvägen, Harsprånget, Jaktstigen, Lekberget, Lyckebovägen, Lövgången, Rydsätersvägen, Strandhuggsvägen, Strömbackavägen och Vallstigen.

I stadsfullmäktiges handlingar finns inga motiveringar till namnvalen så jag tar mycket gärna hjälp från alla med lokalkännedom.

(Eksunds station. Vykort på Stig Lundins historiska hemsida,http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116952/osb/linje/eksund.htm)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.