Gård i S:t Johannes socken. Ägare är Borg och Löts kyrka.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)