Boken kommer att ta upp alla gator, torg, broar, rondeller och parker i hela Norrköpings kommun. Det är ännu så länge oklart hur många det finns.
Kommunens officiella lista upptar 1 903 namn – men av dem har drygt 350 bytts ut eller upphört. Dessutom finns en del namn på gator som inte har byggts.
En kvalificerad gissning är att boken kommer att omfatta drygt 1 500 namn.

(Detalj av karta över Norrköping från 1879 av lantmätaren Alfred Rudolf Lundgren)