Boken kommer att ta upp alla gator, torg, broar, rondeller och parker i hela Norrköpings kommun. Det är ännu så länge oklart hur många det finns.
Kommunens officiella lista upptar 1 903 namn – men av dem har drygt 350 bytts ut eller upphört. Dessutom finns en del namn på gator som inte har byggts.
En kvalificerad gissning är att boken kommer att omfatta drygt 1 500 namn.

(Detalj av karta över Norrköping från 1879 av lantmätaren Alfred Rudolf Lundgren)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.