Mycket vacker byggnad uppförd 1891 efter ritningar av stadsarkitekten Karl Flodin. Byggherre var byggmästaren Svante Håkansson som föddes i Ringarum 1855 och som flyttade till Norrköping 1885. Han var inte bara byggmästare utan även ledamot av fattigvårdsstyrelsen, värderingsman och revisor i Norrköpings stadshypoteksförening. Han var också en av dem som stiftade Norrköpings Byggmästareförening.

Drottninggatan 40

I byggnaden fanns det i hörnet av Drottninggatan och Skolgatan en pappershandel med namnet ”Esping och Lundell”. Ägarna var fröknarna Anna Esping och Octavia Lundell. Verksamheten omfattade parti- och minuthandel i pappersvaror, accidenstryckeri och bordsdekorationer. Men man hade även försäljning av lamp- och ljusskärmar. Företaget leddes av Octavia Lundell och man hade hela sjuttio anställda.

År 1983 lät Fastighets AB Centur & Co KB modernisera samt bygga om byggnaden. I samband med moderniseringen bytte man även samtliga fönster.

Mycket fin fasad i nyrenässans. Fasaddekorationer av huggen sandsten och gul slätputs på tegel. Sockel i granit. Mycket påkostad fasad där många originaldetaljer finns bevarade. Ursprungliga portdörrar i fint skick målade i grå kulör.

I byggnaden finns mycket välbevarade lägenheter med kakelugnar, stuckaturer och trägolv. I bottenplan finns ett antal butiker med bland annat inriktning på skoförsäljning samt en resebyrå. Butikernas inredning är till stor del i sentida karaktär.

Trapphallen med ingång från Drottninggatan 40 har fina dörrar med överstycken i trä och bevarat marmorgolv. Listverk i original målade i blå kulör, hade troligen ådringsmålning vid husets uppförande. Vissa dekorationer är målade att likna bärnstensådring. Lägenhetsdörrarna är av sentida karaktär och de är målade i blå kulör. Hiss installerades i mitten av 1980-talet.

Husets läge och dess välbevarade exteriör och interiör gör huset ytterst värdefullt för både stadsmiljön och för Norrköpings stenstadsarkitektur.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.