Byggnaden, som uppfördes 1860, ligger mycket centralt i hörnet av Drottninggatan och Skolgatan. Huset bestod vid uppförandet av två våningar inklusive bottenvåningen där det redan då fanns butiker. Byggherre 1862 var byggmästaren Hans Gustaf Olander som också svarade för ritningarna. År 1890 byggde man på en våning. Byggherre 1890 var trävaruhandlaren C G Svensson och för ritningarna stod stadsarkitekten Karl Flodin. Huset har ett för stadsbilden invid Olaiparken och Drottninggatan stort värde. År 2002 byggdes huset om till Studentbostäder. Huset är ett av de bäst bevarade längs Drottninggatan. Huset är uppfört i nyklassicism.

Drottninggatan 38

Fasaden är mycket välbehållen med rusticerad putsad bottenvåning och de övre våningarna i enkel slätputs. Fönstren är från 1890 och i mycket gott skick med bland annat munblåst glas och stängningsanordning i original, vissa med spanjolett. Kring fönstren finns fina risaliter och gesimser. Fasaden är sedan 2002 målad i grön kulör. Vid fasadrenoveringen användes kalkfärg. Innan ombyggnaden var fasaden putsad i grå respektive rosa puts (slätputs). Mot gården är fasaden slätputsad i en något ljusare kulör.

Trapphuset är mycket värdefullt med mycket vackra dörrpartier med bibehållen ådringsmålning. Golvmaterialet består i trapphallen av mosaikplattor i schackrutigt mönster. Väggarna i trapphallen är mycket fina med ådringsmålning. Våningarna ovanför har golv av marmor. På våning ett har man tagit fram originalmålningar så att de boende kan få en bild av hur trapphuset såg ut vid uppförandet. Troligen målades dessa dekorationer i samband med om- och tillbyggnaden 1890. Portdörren, med ingång från Drottninggatan, är av sentida karaktär medan dörrarna mot gården troligen är från om- och tillbyggnaden 1890.

Lägenheterna i huset består idag av mindre studentrum i de två övre våningarna. Vid ombyggnaden 2002 byggde man om paradvåningarna mycket varsamt där all äldre inredning bevarades och våningarna kan därför återställas. Vissa rum har full stuckatur och äldre skåpsinredning samt på vissa ställen enstaka kakelugnar. Samtliga rum har trägolv.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.