År 1934 uppfördes denna fina byggnad i funkisstil på Drottninggatans mittersta del. Byggherre var byggmästaren Karl Holmberg och arkitekten var Björn Hedvall. Byggnaden består av fyra våningar med butiker och kontor i bottenvåningen. De övriga våningarna består av kontorsytor. Delvis inredd vindsvåning. Byggnaden har totalrenoverats efter en omfattande brand där en brandman tragiskt omkom. I bottenvåningen och våningen därovan har fastighetsägaren kontor med stilren inredning. I husets bottenvåning har det under många år bedrivits restaurangverksamhet men efter den omfattande branden upphörde denna helt.

markattan12

Byggnadens fasad består av ljusgrå puts med inslag av grönt och fönsterkarmar i vitt. Bottenvåningens fasad består av till stor del skyltfönster med ramar målade i grå kulör. Tak täckt med svart plåt.

Byggnadens fasad består av ljusgrå puts med inslag av grönt och fönsterkarmar i vitt. Bottenvåningens fasad består av till stor del skyltfönster med ramar i grått. Tak täckt med svart plåt.

När huset uppfördes fanns det också bostäder i huset men dessa försvann i och med ombyggnader genom åren. Idag består huset av kontor.

Trapphus med nya dörrar, sentida målningar, golv i svart och vitrutig marmor. Hiss från uppförandeåret.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.