I hjärtat av Norrköping ligger denna fina byggnad uppförd år 1880 efter ritningar av arkitekten Theodor Glosemeyer. Glosemeyer var även utsedd till ansvarig byggmästare och skrev även bygglovsansökan. Byggherre var greven och apotekaren C H Mörner. Till en början bestående huset av två våningar men 1889 tillkom ytterligare en våning efter ritningar av troligen Karl Flodin. Vid tillbyggnaden fick huset också sitt hörnburspråk med takkupa och takfönster i fransk nyrenässans. Huset är uppfört i nyklassicism men fick efter ombyggnaden 1889 en mer nyrenässansaktig stil.

Korpen 3

Byggnaden är mycket välbevarad med tak belagt med skiffer och till stor del är också fönstren helt i original. Trots sin ålder har byggnaden varit nästintill orörd och har förvaltats väl, något som avspeglar sig i byggnaden ännu idag. Byggnaden har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och bör bli byggnadsminnesmärke.

Fasaden består av röd och gul puts på tegel och sockel i granit. Runt porten med ingång från Drottninggatan finns vackra stendekorationer. Portdörrarna är mycket välbevarade. Bottenvåningen har kvaderrusticerad puts på tegel.

Lägenheterna är mycket välbevarade med nästintill orörd planlösning. Till interiören hör också fina pardörrar, spegeldörrar, stuckaturer, djupa fönsternischer, kakelugnar och fina listverk. Kök i sentida karaktär med 1970-tals prägel. Lägenheterna har mycket stora ytor. I bottenplan finns butikslokaler där inredningen till stor del är orörd.

Innanför porten, i trapphuset, finns vackra pardörrsentréer med målat glas. Fönstren i huvudtrapphuset med ingång från Drottninggatan är rikt utsmyckade med dekorationer i form av handmålade blommor. Varje våningsplan har olika mosaikgolv. Målningarna på väggar och i tak är av sentida karaktär utan dekorationer.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.