I hörnet av Drottninggatan och Hamngatan finner vi denna vackert uppförda byggnad. Handlaren Jean Lawski lät uppföra denna byggnad 1897. Arkitektfirman Löfgren och Paulson ritade byggnaden och byggmästaren G P Olander var ansvarig byggmästare.

Lawski kom till Sverige från Polen 1863 efter upproret på ryssarna. Han kom till Stockholm med sin vän Henryk Bukowski, grundaren av Bukowski Auktionshall. Jean Lawski hade butik i två av husets våningar. Lawski köpte och sålde antikviteter.

bron3b

Husets karaktärsdrag, hämtade från den franska nyrenässansen, kommer från slottet Azay Le Rideau i Loiredalen. Sina karaktärsdrag från 1400-talets renässans samt sin välbevarade exteriör och interiör gör huset mycket värdefullt.

Kvarteret Bron var tidigare bebyggd med små fastigheter och verkstäder. År 1871 fanns det på tomten små verkstäder och fiskerihandel som låg i direkt anslutning till kajen där fiskarnas båtar lade till. I kvarteret har handelsmän verkat sedan 1600-talet.

Kvarteret Bron har fått sitt namn efter intilliggande Saltängsbron. Huset består av fyra våningar och delvis inredd vindsvåning. I bottenvåningen finns idag ett par butiker och en frisörsalong. I källaren fanns under ett antal år restaurang Kräftriket.

På 1960-talet fanns det planer på att låta riva byggnaderna i kvarteret och ersätta de med parkeringshus. Planerna stannade dock vid idéstadiet.

Fasaden är mot Drottninggatan består av sandsten. Dekorationerna på fasaden är även de av sandsten. Gårdsfasaden har gul slätputs. Byggnadens sadeltak är täckt med svart plåt. Den ursprungliga taktäckningen var skiffer. Vid entrén ned till källaren är en kräfta avbildad i råhuggen sandsten.

I lägenheterna och i hotellrummen finns kakelugnar och tidstypiska detaljer så som stuckatur och spegeldörrar. En lägenhet har balkong mot Drottninggatan. Idag är en våning ombyggd för hotellverksamhet, med namnet Strand Hotell. I skrivande stund har hotellet genomgått renovering där samtliga rum fått en mer tidsenlig stil.

Byggnadens trapphus med ingång från Drottninggatan har mycket fina målningar, marmorväggar och kryssvalv. Övriga detaljer som är bevarade är bland annat ledstänger av trä, golv av marmor, ståndare av smide och järn. Ursprunglig stuckatur är bevarad men målad i vit kulör. Allt är välbehållet och underhållet. Entréer bestående av pardörrar med ådringsmålning. Här finns också en modernare hiss från år 1984 då Fastighets AB Birger Andersson byggde om byggnaden. Trapphuset är av sån karaktär att det kan ses som ett av få välbevarade trapphus i hela Norrköpings innerstad. Trapphuset speglar också byggherrens ekonomiska välstånd.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.