I hörnet av Drottninggatan och Slottsgatan ligger denna mycket vackra byggnad uppförd 1889. Arkitekten bakom huset tros vara stadsarkitekt Karl Flodin och han ritade fasaderna i nyrenässans med drag av nyklassicism.

Hotell Standard

Redan när huset var uppfört inreddes ett mindre hotell med namnet Grand Hotell men det var först 1899 som hotellet byggdes ut och blev större och därmed mer känt. Hotellet fick sitt namn efter en utlyst namntävling och invigdes med pompa och stått den 1 september 1899. Ägaren till hotellet var den mycket framgångsrike affärsmannen Edward Ringborg.

Han hade från januari samma år trätt in som ny ägare av huset. Huset blev efter ombyggnaden helt vigt till hotell. Innan ombyggnaden hade byggnaden innehållit både bostäder och butiker i bottenvåningen. Hotellbyggnaden blev stadens finaste hotell, inrett med möbler från den populära möbeltillverkaren Heal & Son i London, som funnits sedan 1810 och som ännu idag tillverkar möbler. Strax efter sekelskiftet fick dock hotellet konkurrens av bland annat det nyuppförda Göta Hotell (numera Grand Hotell).

Edward Ringborg sålde hotellbyggnaden 1907 till Ivar Liebenfeld och vid hans död 1952 ärvdes det av sonen Dani Liebenfeld och dottern Elsie-Ann von Bahr. Dani Liebenfeld blev VD och verkade som sådan fram till 1962, då hotellet såldes till Östra Sveriges Allmänna Restaurang AB. År 1996 såldes byggnaden till Pingstkyrkan som i sin tur byggde ut byggnaden med bland annat kyrksal och kongresshall.

Byggnadens äldre interiör, i form av bland annat spegeldörrar och stuckaturer, blandas med möbler och inredning i en mer modernistisk stil. En del rum är klädda med träpaneler och andra är mer inredda som forna pampiga salonger. Variationen gör att interiören visar en spännande resa genom olika stilar och ideal.

Husets exteriör ger ett mycket ståtligt intryck. Fasaden är bland annat dekorerad med pilastrar och frontoner över fönstren. Fasaden är putsad med beige och sandfärgad puts. Fönstren är målade i en svagt orange kulör. Bottenvåningen ger ett kraftfullt intryck med sin blockrusticerade puts. Efter ett fönsterbyte har dock husets karaktär och stil moderniserats något. Portdörrarna är utbytta mot sentida av ek. Taket är täckt med svart plåt. Mot Drottninggatan finns på andra våningen en mycket vacker balkong som bärs upp av vackra konsoler. Byggnaden i sin helhet består av fyra våningar samt bottenvåning.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.