Jag kan avslöja att inledningen till boken Norrköpings gatunamn är skriven av Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, författare till en lång rad böcker och dubbel vinnare av “På spåret”.

(Foto: Historiker/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.