År 1544 köptes Klingsberg av Gustav Vasa, arrendatorn avhystes och Norrköpingsborna fick bruka jorden. Området var sedan i princip obebott tills dagens stadsdel växte fram.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om det medeltida Norrköping.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Stadsmuseets modell av det medeltida Norrköping. Foto: Norrköpings stadsmuseum)