Den må inte se mycket ut för världen. Men Mathssonska paviljongen är arkitektoniskt unik. Nu hotas dock Bruno Mathssons skolbyggnad av rivning.

Läs artikeln: Norrköpings Tidningar

 

 

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.