Vid Nygatans övre del ligger denna mycket vackra skolbyggnad uppförd 1862 av Norrköpings Skolråd. Skolbyggnaden var den första att uppföras som monumental skolbyggnad efter skolreformen 1842. Enligt reformen skulle skolor ligga öppet och fritt bortom stadens trånga och smutsiga miljö. Vid denna tidpunkt fanns det endast låg träbebyggelse kring skolan och därför sågs den mer monumental i slutet av 1800-talet än mot vad den gör idag då många hyreshus uppförts både framför och bakom byggnaden.

De Geerskolan

Byggnaden ritades av stadsarkitekten Carl Malm i nyklassicistisk stil med drag från fransk slottsarkitektur. När skolbyggnaden stod färdig för undervisning bestod skolan av fyra lektionssalar, avträden, expeditioner, lärarrum och tamburer. Varje skolsal rymde 50 elever. Skolan är genom åren ombyggd men besitter fortfarande en mängd detaljer som beskrivs under nedan.

Fasaden består av gul och grå kalkputs på tegel och sockel av granit. Den franska nyklassicismen visar sig tydligast vid taket där takkuporna fått klara drag av den franska slottsarkitekturen. Vissa fönster är igenmurade men visar sig tydligt för att symmetrin ska komma till sin rätt. På fasaden finns också gesimser, hörnkedjor och vid flyglarna har fasaden små frontoner med små fönster med originalbågar. Taket består av röd falsplåt. Skolan renoverades senast för några år sedan då fasaden renoverades och fick tidsenlig färgsättning.

I skolsalarna finns stuckatur bevarad i taken, listverk och dörrar med spegling. I tamburerna finns stora pardörrar med spegling mot skolsalen. Mot tamburen är masonitskivor monterade för att skona speglingarna mot slitage och smuts. I vissa tamburer finns sekundärfönster. Trapporna i original av kalksten. Målning på listverk, tak och på väggar är av senare karaktär.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.