Många av innerstadens namn dyker upp första gången på 1769 års karta, men det finns en del äldre belägg: ”Drotnings gathen” redan 1660, Gamla torget, Tyska torget, Saltängsbron och Bergsbron på kartor 1728-1729 samt Källvindsgatan i en annons i Norrköpings Wecko-Tidningar 1765.

(Geometrisk karta och beskrivning över Strandkvarteret, utförd 1728 av lantmätaren Sven Ryding. Även stadens övriga kvarter (=fjärdedelar) karterades: Dalskvarteret, Bergskvarteret och Nordankvarteret)