Många av innerstadens namn dyker upp första gången på 1769 års karta, men det finns en del äldre belägg: ”Drotnings gathen” redan 1660, Gamla torget, Tyska torget, Saltängsbron och Bergsbron på kartor 1728-1729 samt Källvindsgatan i en annons i Norrköpings Wecko-Tidningar 1765.

(Geometrisk karta och beskrivning över Strandkvarteret, utförd 1728 av lantmätaren Sven Ryding. Även stadens övriga kvarter (=fjärdedelar) karterades: Dalskvarteret, Bergskvarteret och Nordankvarteret)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.