Mycket vacker byggnad uppförd i jugendstil år 1907 efter ritningar av arkitekterna Pihlström och Eklund. Byggherre var byggnadsingenjören KA Eklund. Pihlström och Eklund drev under några år en framgångsrik arkitektbyrå och Eklund uppförda flera byggnader för egen räkning, varav denna byggnad är en av dem. Kvarterets namn kommer från Crongjutare Magnus Hultman som ägde tomten år 1728.

dalsgatan3

Byggnaden består av fyra våningar och inredd vindsvåning. Ett balkongrikare hus från denna tidsperiod finns inte att finna i Norrköping. Fasaden består av gul puts på tegel samt sockel i natursten samt delvis granit invid trottoar. Fasaden är rikt utsmyckad med detaljer i jugend. Ursprungliga portgången är igensatt och har byggts om till kontorsyta.

Flertalet av lägenheterna har vackra pardörrar, stuckaturer och enstaka kakelugnar.

Trapphuset, med ingång från Dalsgatan, har äldre portar i original samt helt förändrade lägenhetsentreér och trapphus i övrigt. Lägenhetsdörrar i senare karaktär och helt ny målning samt golvmaterial. I trapphuset finns vackra fönster med blyinfattninga som även beskådas från Dalsgatan.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.