Dagsmejavägen i Ringsta mo i Kvillinge landsbygd namngavs den 11 mars 2013.

Döpt efter torpet Dagsmejan som lydde under Ringstad gård och var känt sedan början av 1700-talet. Det revs dock när nya Finspångsvägen byggdes. I början av 1800-talet byggdes en stuga som kallades Lilla Dagsmejan men den revs när grustäkten utvidgades på 1950-talet. Enligt ortnamnsinventeringen kommer namnet Dagsmejan troligen från att skogsborna i nordvästra delen av socknen ”blevo varse dagsmejan här vid färder emot stan vintertid”.