Centrumvägen i Skärblacka namngavs den 25 april 1961.

Centrum i den äldsta delen av Skärblacka låg här och Centrumvägen var då samhällets affärsgata.

(Mariehult på Centrumvägen 16 med E.T. Nilssons speceri- och diversehandel, Hildemar Forss mjölkaffär och H. Svenssons charkuteriaffär samt sju lägenheter. Foto från Memmingsforskarnas samlingar)