Den 23 oktober 1956 namngavs Centralgatan i Skärblacka.

Detta är en central gata i Skärblacka och leder till Centralplan. Namnet var vedertaget när det fastställdes 1956.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.