Arthur Nordén in memoriam

Den 3 oktober 1965 avled Arthur Nordén. Han var född i Norrköping den 22 december 1891. Student där vårterminen 1910, blev han i Uppsala fil. kand. maj 1913, fil. mag. dec. 1923, fil. lic. sept. 1925 och fil. dr 1926. Under sin studietid hade emellertid Nordén...