Förre rådmannen Anders Törnvall, Norrköping, har avlidit. Han var född 9 januari 1904 på gården Kyrketorp i Rystad och tog studenten i Linköping 1923 samt avlade jur. kandidatexamen i Uppsala 1927.

Efter tingstjänstgöring vid häradsrätten i Linköpings domsaga 1927-1930 och en kortare tid som biträdande jurist vid en advokatbyrå i Örebro blev Anders Törnvall år 1932 vice assessor vid rådhusrätten i Norrköping. Detta var inledningen till en domargärning i Norrköping som kom att vara i närmare 40 år.

1936 blev han assessor och 1947 rådman, en tjänst han upprätthöll till pensioneringen 1971. 1968 var han också tillförordnad borgmästare i Norrköping.

Vid sidan av domartjänsten åtog sig Anders Törnvall flera kommunala uppdrag. Han var bland annat ordförande i Norrköpings byggnadsnämnd 1951-1960 och i stadsplanekommittén 1951-1953. I många år var han även ledamot i pensionsnämnden och hyresnämnden. Efter pensioneringen tjänstgjorde han som hyresråd vid hyresnämnden i Linköping fram till 1975.

Anders Törnvall hade ett aktivt intresse för Norrköpings stads historia. Han var ordförande i Föreningen Gamla Norrköping åren 1958-1969. Vidare författade han en rad tidningsartiklar och skrifter i stadshistoriska ämnen bland annat boken Gamla Norrköpingsgårdar, utgiven 1968.

Närmast anhöriga är makan Ewy samt sönerna Christer, Bengt, Peder och Svante med familjer.

 

[Avlidna, Folkbladet 1994-10-24]