Lövstigen

Lövstigen

Lövstigen i Skärblacka namngavs den 21 oktober 1958. Vägen löper genom villasamhället Lövhagen. Lövhagen var ett torp under Ljusfors gård, senare blev det backstuga och därefter statarbostad till gården. (Lövhagens villasamhälle. Vykort, okänt...
Stationsvägen

Stationsvägen

Stationsvägen i Skärblacka fick sitt namn senast 1941. Vägen leder till Skärblacka järnvägsstation som från 1885 var station vid Finspång–Norsholms Järnväg vilken senare kom att uppgå i Norra Östergötlands järnvägsaktiebolag och banan Norrköping–Örebro. År 1950...
Lövvedsvägen

Lövvedsvägen

Lövvedsvägen i Skärblacka namngavs senast 1970. Vägen sträcker sig förbi området Lövhagen. Lövhagen var ett torp under Ljusfors gård, senare blev det backstuga och därefter statarbostad till gården.