Den 28 mars 2017 namngavs Calle Lindströms gata i Klockaretorpet.

Gatan är namngiven efter Calle Lindström (1868–1955) som föddes i Norrköping. Han var en komiker, sångare och lokalrevyartist, som 1901 debuterade i Folkets park nära gatan. Lindström spelade in över 200 grammofonskivor och turnerade i folkparkerna fram till 1940-talet,