Längs med Bredgatan ligger denna mycket fina byggnad uppförd 1902 av byggherren A P Appelqvist. Han uppförde denna byggnad för mindre bemedlade kvinnor som arbetade inom textilindustrin som fanns precis intill.

A P Appelqvist gav uppdraget att rita huset till den välanlitade arkitekten K A Eklund. Huset uppfördes i nyrenässans men med få fasaddetaljer. Detaljerna är sparsamma då huset inte skulle inrymma paradvåningar. Huset tog inte mer än 8 månader att uppföra. Huset består av tre våningar och inredd vindsvåning. Vindsvåningen inreddes 1929 och kuporna är ritade i 20-tals klassicistisk stil. I början av 1920-talet ägdes huset av Frälsningarmén som vid denna tidpunkt hade pensionat för kvinnor i byggnaden.

bredgatan46

Fasaden består av gul puts på tegel. Sockelvåningen har gul rusticerad puts på tegel och en låg granitsockel mot trottoaren. Taket består av svart plåt. Takkuporna är inklädda med svart plåt. På fasaden finns mindre dekorationer bevarade. Portikporten är från 1902 och i mycket gott skick. Fönstren är bytta under 1960-talet då stilen på stängningsbeslag och ramar är från denna tidpunkt. Källarfönstren är utbytta mot block av glasbetong. En ny entré är upptagen i portikgången för att nå in till den verksamhet som finns i bottenvåningen. Mot gården finns en brandtrappa där de tidigare vädringsbalkongerna fanns.

Lägenheterna består av mindre rum som nyttjas som studentbostäder. De ursprungliga kakelugnarna är utrivna. Listverken är välbevarade och målade i grått. Sparsmakade stuckaturer på väggar och i tak. Ytterst få ingrepp har utförts i planlösningarna.

Trapphuset är delvis ombyggt med nya entrédörrar in till studentbostäderna. I trapphuset finnas också golv av svart och vitrutig cementmosaik. Listverken kring fönstren är från 1902 medan fönstren är bytta någon gång under 1960-talet. Vissa partier av golven i trapphuset består av plastmattor. I trapphuset finns för övrigt handledare och ståndare i original och dessa bärs upp av smidesverk målade i ljusgrön kulör.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.