Gård i S:t Johannes socken, sydost om Norrköping; 2 mantal, taxeringsvärde 41 600 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)